Převodník hmotnosti

Kruhová ocel
Kruhová ocel
D mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
Čtvercová ocel
a mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
Trubky
Vnější průměr (D) mm
Tloušťka stěny (t) mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
Duté tyče
Vnější průměr (D) mm
Vnitřní průměr (d) mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
Plochá ocel
Šířka (b) mm
Tloušťka (t) mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
Plechy
Tloušťka plechu mm
Šířka plechu mm
Délka plechu mm
kg/m
Výsledná hmotnost kg
Jekle
a mm
b mm
t mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
Šestihranná ocel
a mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
Úhelník rovnoramenný
a mm
t mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
Úhelník nerovnoramenný
a mm
b mm
t mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
IPE profil
Velikost stěny (h) mm
Velikost stěny (b) mm
Šířka stěny (t1) mm
Šířka stěny (t2) mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
T profil
Velikost stěny (h) mm
Velikost stěny (b) mm
Šířka stěny (t) mm
kg/m kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
U profil
Velikost stěny (h) mm
Velikost stěny (b) mm
Šířka stěny (t1) mm
Šířka stěny (t2) mm
kg/m
Počet metrů
Výsledná hmotnost kg
Přepočet tlaku trubek
Vnější průměr
Vnitřní průměr
Stěna
Tlak
126
132

Vypočtená hodnota tlaku je pouze informativní, pro teplotu 20 °C a nezohledňuje pevnostní rozdíly jednotlivých druhů nerezových ocelí. Za použití této informace neneseme žádnou zodpovědnost. Stanovení parametrů trubek pro konkrétní tlakové zatížení musí být provedeno odborným pracovníkem , který zohlední všechny související vlivy.