Obchodní podmínky

Obchodní podmínky na prodej výrobků, služeb a plnění dodávané společností NEREZOVÉ MATERIÁLY, s.r.o.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 27. 11. 2023 a nahrazuji obchodní podmínky vydané dříve.

 

Všeobecné obchodní podmínky